Lees het juryrapport van 2023

Wat ons opviel in de oogst van 2023

Afgelopen jaar is er weer gewerkt. Er was duidelijk minder tijd voor schrijven. Hadden we tijdens de corona jaren ruim 100 boeken te beoordelen, dit jaar waren we weer op het niveau van BC, 70 boeken. Met die 70 hebben we vast ook wel boeken gemist. Wij bevragen de uitgevers, die selecteren, we kijken zelf ook actief rond, maar de kans blijft bestaan dat er boeken aan onze aandacht ontsnapt zijn. Ons viel het grote aantal nieuwe schrijvers op en het grote aantal liefdevolle en betrokken voorwoorden geschreven door anderen Tegelijkertijd zien we ook heel regelmatig dat de beloftes die de schrijvers doen, lang niet altijd worden waargemaakt en dat is jammer, want dat doet afbreuk aan het boek. Beklaagden we ons afgelopen jaren wel eens over het feit dat er zoveel met zorg en aandacht geschreven boeken, liefdeloos vormgegeven verschenen, dit jaar valt op dat uit- en vormgevers de liefde voor het boek als object weer vonden.

Lees hier het hele juryrapport